Menisküs Yırtıkları Yazdır

MENİSKÜS YIRTIKLARI

Menisküs nedir?

Menisküs, diz ekleminde yer alan kıkırdağımsı yapıdır. Diz ekleminde iç ve dış Menisküs olarak iki adet menisküs bulunur. Diz eklemi uyluk kemiği alt ucu ile baldır kemiği üst ucu arasında yer alır. Her iki kemiğin eklemi oluşturan kısımları ince bir kıkırdak doku ile kaplıdır. Menisküsler eklemde her iki kemik kıkırdakları arasında yer alırken ligamentlerle alt taraftaki tibial (baldır) eklem yüzeyine ve kapsüle tutunurlar. Menisküsler yarım ay yada C- şeklinde yapılardır. Dizlerin birbirine yakın kısmında yer alan menisküs, iç veya medial menisküs olarak adlandırılırken diz ekleminin dış kesiminde yer alan menisküse de dış yada lateral meniskus denilmektedir.

Menisküslerin görevi nedir?

Diz eklemini oluşturan uyluk kemiği alt ucu yuvarlak bir yapıya sahiptir. Eklemin diğer tarafını oluşturan baldır kemiği ise düz bir yüzeye sahiptir. Meniskusler baldır kemiği üst  kısmındaki düz eklem yüzeyi üzerinde kama şeklinde ve yarım ay şekli yapısı ile yuvarlak olan uyluk kemiği alt kısmı eklemine tam uyumu sağlar. Meniskusler yapısı ve konturları sayesinde diz ekleminde yükün eşit dağılımını sağladığı gibi şok absorbe edici özelliği de vardır. Yine mevcut konturları nedeni ile de stabilite sağlamaktadırlar. Diz ekleminde meniskusler, eşit dağıtılan yük sayesinde eklem kıkırdağına da eşit yüklenmeler sağlanarak eklem kireçlenmesi ve kıkırdak aşınmasına karşı koruyucu rol üstlenirler.

Geçmiş dönemlerde meniskus sorunlarında açık operasyonlarla tüm meniskusler çıkarılmakta idi. Bu dönemde meniskusleri çıkarılan hastalarda  ileri dönem takiplerinde kıkırdak incelmeleri ve eklem kireçlenmelerinin geliştiği görülmüştür. Bu bilgi de meniskuslerin eklem koruyucu etkilerinin ne denli önemli olduğu göstermektedir.

Menisküs dış kesimlerinde kapsüle tutunduğu %10-15 lik kısmında damarsal kanlanması mevcut olup bu bölgede iyileşme potansiyeli vardır. Menüsküslerin iç kısmında damarlanma olmayıp bu bölgede oluşan yırtıklarda iyileşme potansiyeli olmamaktadır.

Menisküs sorunları nelerdir?

Menisküslerde görülen en önemli sorunlar; menisküs yırtıkları, menisküs kistleri, meniskus dejenerasyonları (yıpranmaları) ve diskoid menisküs olarak sayılabilir. Ortopedi doktoruna diz ağrısı şikayeti ile başvuran hastalar içinde  diz meniskus yırtıkları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle MR raporlarında belirtilen Grade ! veya Grade !! dejenerasyonlar yırtık demek değildir.

Menisküs Yırtıkları nasıl olur?

Diz de zorlanma, burkulma ve dönme gibi kuvvetlerle oluşan meniskus yırtıkları genç hastalarda özellikle sportif aktivitelerde olur.  Bir çok menisküs yırtığında dizde aşırı dönme zorlanması yada burkulma gibi bir neden görülür. Genç hastalarda görülen travma sonucu oluşan meniskus yaralanmalarında eşlik eden yaralanma sıklığı yüksektir. Meniskus yırtığı ile beraber ön çapraz bağ yaralanması, kıkırdak yaralanmaları, kemik kontüzyonları görülebilir.

Dejeneratif meniskus yırtıkları ise daha ziyade ileri yaşlarda yada başka nedenle yıpranmış dejenere menüsküslerde görülür. Dejeneratif menisküs yırtığı, basit bir hareketle bile olabilmektedir. Örneğin yerden bir şey almak için çömelme, otobüse binerken, arabadan inerken, düzgün olmayan zeminde yürürken hafif diz açılanmasında menisküs yırtığı oluşabilmektedir. Bu hastalar genelde orta yaş ve üzerindedirler.

Menisküs yırtığının bulguları nelerdir?

 • Dizde ağrı,
 • Dizde takılma, atlama sesi,
 • Dizde şişlik,
 • Diz hareketlerinde kısıtlılık: dizi tam düzleştirememe yada tam bükememe,
 • Dizde kilitlenme, menisküs yırtıklarının en sık görülen bulgu ve şikayetleridir.

Menisküs Yırtığı tanısı nasıl koyulur?

Ortopedi uzmanı, hastanın şikayetleri, olayın oluş mekanizması ve dizdeki muayene bulguları ile menisküs yırtığından şüphelenir. Günümüzde en iyi ortopedi doktoru bile menisküs yırtıklarında Diz MR tetkikini görmek istemektedir. Burada amaç; sadece menisküs yırtığı tanısını koymak değil, menisküs yırtığına ek olabilecek diz içi diğer sorunları saptayabilmek,  menisküs yırtığı tipi ve yerleşimini değerlendirmektir. MR bilgileri ile meniskus yırtığı hakkında tam bilgi sahibi olan ortopedi doktoru hastası için en iyi olduğunu düşündüğü tedavisini planlayabilir.

Menisküs yırtıkları nasıl tedavi edilmektedir?

Hemen her hastada ilk tedavide buz tatbiki, istirahat, elastik bandaj yada dizlik uygulamasının hastanın ilk şikayetlerinde rahatlamayı sağlayabiliriz.

Menisküs yırtıklarında nihayi tedaviyi belirleyen unsurlar şunlardır:

 • Menisküs yırtığının travma ile normal menisküs dokusunda mı yoksa dejeneratif yırtık olduğu
 • Menisküs yırtığının menisküsün hangi bölgesinde olduğu yani menisküs yırtığının menisküsün beslenen % 10-15 lik dış kısmında mı yoksa beslenmeyen iç kısmında mı olduğu
 • Meniskus yırtığının boyutu

Örneğin meniskusun beslenen dış kesiminde olan birkaç mm lik yırtıklar ilk etapta cerrahi tedavi edilmeyip cerrahi dışı tedavi edilerek takibe alınırlar. Yine ileri dejenerasyonun olduğu ve ileri düzey eklem kireçlenmesi gelişmiş hastalarda menisküs yırtıkları artroskopik olarak tedavi edilmemektedir.

Günümüzde hastalarda aktivite sorunlarına yol açan yaşam kalitesini etkileyen bir sorun olarak görülen meniskus yırtıklarının ana tedavisi artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. Artroskopik cerrahi ile menisküsün beslenmeyen bölgesindeki meniskus yırtıklarında sadece yırtık kesimin artroskopik olarak çıkarılması işlemini uygulamaktayız. Meniskus yırtıklarında artroskopik cerrahi dizin ön tarafında açılan 2-3 adet 0.5 cm lik kesilerle açılan portal dediğimiz deliklerden yapılmaktadır. Portallerden birinden diz içine ilerletilen teleskopik kamera sayesinde diz içi yapılarak büyütülerek monitörde görülmektedir. Diğer portalden girilen cerrahi aletler yardımı ile de operasyon yapılabilmektedir. Artroskopik cerrahide ortopedi doktorunun deneyimli olması önem arz etmektedir.  Meniskusun %10-15 lik dış kısmında kanlanan bölgesindeki meniskus yırtıklarının iyileşme potensiyelleri vardır. Meniskus kırmızı bölgesi de denilen bu bölgedeki meniskus yırtıkları dikilerek tedavi edilmektedir. Bu operasyonda teknik bir operasyondur.

Bu operasyondan sonra hastalarımızı aynı gün taburcu edebiliyoruz. Hastalarımız, tercih ederse olarak bir gece hastanede kalabiliyorlar. Hastalarımız ameliyattan sonra ki hafta içerisinde günlük normal yaşamlarına dönebiliyorlar. 1 ay içinde de meniskus yırtığı öncesindeki sportif aktivitelerini yapabiliyorlar.

Genç hastalarda travma ile meniskusun büyük kısmı zedelenmiş ve onarılmayacak durumda ise meniskus allograft transferi operasyonu uygulamaktayız.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya' daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş' a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

Menisküs Yırtıkları Videosu

 


Sorun Cevaplayalım (1671) - (Online Randevu almak için lütfen tıklayınız.)
 • dgnorc  - Hocam çok acil değerli yorumunuza ihtiyacım var
  Hocam amatör futbolcuyum.Maç sırasında sıçrama sonucu sol ayağımla yere bastım dizim sağa sola gitti katır kutur sesler geldi içinden ve devam edemedim. MR Çektirdim MR Sonucum: *Diz eklem mesafesinde az miktarda sıvı artışı mevcuttur. *Patellar kartilaj kılınlığı ve bütünlüğü korunmuştur.Femur lateral kondilde,tibia plato posteriorunda ve femur medialde ödemli sinyaller izlenmektedir. *Medial menisküste arka boynuda dejenerasyon ve üst artiküler yüzüde milimetrik küçük bir yırtık izlenimi alınmaktadır. *Ön çapraz bağ rüptüre görünümdedir. Arka çapraz bağ, iç yan bağ ve dış yan bağ, ilio-tibial bant,popliteal tendon normal olarak değerlendirilmiştir.Kuadriseps ve patellar tendonlar tabiidir. Popliteal fossa normal görüntülenmiştir. İnceleme alanına giren müsküler yapılarda patolojik sinyal intensitesi değişikliği sapntamamıştır. Saygıdeğer hocam MR sonucum budur sizin görüşünüz nedir ameliyat mı gerekir yoksa egzersiz ile üst adeleyi güçlendirerek iyileştirebilir miyim ? saygılar hocam
 • DrSerefAktas
  bu yazılmış olan rapor verisi muayenenizle uyumlu ise cerrahi tedavi gerekebilecektir.
 • murat_0335  - mr sonucu
  hocam iyi günler bu mr sonucunda herhangi bir cerrahi müdahale gereklimidir.Dizimde şişlik, takılma ve ağrı mevcut tam olarak dizimi açamıyorum. Tibiofemoral eklem aralık genişliği ve eklem ilişkisi tabiidir. Tibial ve femoral eklem kıkırdak kalınlıkları ve kıkırdak sinyal intensiteleri doğaldır. İntraartiküler mesafede suptapatellar bursada minimal sıvı artışı mevcuttur. Patella lateral faseti femur ile eklem yapmaktadır. Patellar ve trohlear kıkırdak kalınlıkları ve kıkırdak sinyal intensiteleri tabiidir. Medial ve lateral retinakulumların kontur, trase ve sinyal intensiteleri doğaldır. Patellar tendon patella oranı 1.2 den büyük olup, görünüm patella alta ile uyumludur. İnceleme alanına giren femur distal, tibia ve fibula proksimal bölümleri ve patella kortikomedüller kemik sinyal intensite dağılımları tabiidir. Medial ve lateral menisküs posterior boynuzunda grade-2, anterior boynuzunda grade-1 dejenerasyon izlenmektedir. Anterior ve posterior kruciat ligamanlar ile medial ve lateral kollateral ligamanların trase, kontur ve sinyal intensiteleri tabiidir. Popliteal fossa oluşumları doğaldır. Quadriceps ve patellar tendonlar trase, kontur ve sinyal intensiteleri tabiidir
 • DrSerefAktas
  ilk etapta muayene bulgularınıza göre ameliyatsız tedavi seçeneklerinden biri seçilebilir.
 • gülşah2312  - dizmr
  hocam dizlerimdeki ağrılar için mr çektirdim.rica etsem yorumlayabilirmisiniz.şimdiden teşekkürler. SOL DİZ MR İNCELEME; Tibia intereminencia düzeyinde dejenere kistik değişiklikler izlendi. Retropatellar kartilaj normaldir. Quadriceps ve patellar tendon kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabiidir. Anterior krusiat ligamanda intraligaömentöz ödem ile uyumlu kalınlık ve sinyal artışı dikkati çekmektedir. Posterior krusiat ligaman, lateral kollateral ligaman kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir. Medial menisküs anterior horn tabii, posterior hornda grade I dejenerasyon mevcuttur. Lateral menisküs anterior ve posterior hornları tabiidir. Suprapatellar bursada eklem içerisinde sıvı değerleri izlenmektedir. SAĞ DİZ MR İNCELEME; Patellar kartlaj medial kesiminde evre I kondromalazi mevcuttur. Quadriceps ve patellar tendon kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabiidir. Anterior krusiat ligamanda intraligaömentöz ödem ile uyumlu kalınlık ve sinyal artışı dikkati çekmektedir. Posterior krusiat ligaman posterior kesim komşuluğunda 8 mm boyutunda dejenere kist izlenmektedir. Medial ve lateral kollateral ligaman kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir. Medial menisküs anterior horn tabii, posterior hornda grade I dejenerasyon mevcuttur. Lateral menisküs anterior ve posterior hornları tabiidir. Suprapatellar bursada eklem içerisinde sıvı değerleri izlenmektedir.
 • DrSerefAktas
  muayene ile birlikte değerlendirlmelisiniz. bulgular tek başına tedai kararı verdirebilecek şekilde belirtilmemiş.
 • peterekli08  - Hocam kolay gelsin.
  Hocam iyi çalışmalar, ben 40 yaşındayım ve amatör olarak futbolun sürekli içindeyim. Yaklaşık 1 ay önce müsabaka sırasında sol dizim içe doğru esneme yaptı ve tabiri caizse "gırç" diye ses geldi. Buz tedavisi ve uzman kontrolünden sonra çekilen MR sonucunu aşağıda belirttim. Cerrahi müdahalesiz tedavi mümkün olur mu acaba? Yardımcı olursanız sevinirim. İç menisküs arka boynuzda dejenerasyon, tibia lateral platoda ödem, femur medial kondil ön kesimde subkondral erezyon izlendi. ACL proksimal kesimde devamsızlık, distal kesimde sinyal artımı gözlendi (yırtık). PCL ve yan bağlar normaldi. LCL çevresi yumuşak dokularda ödem dikkati çekti.
 • DrSerefAktas
  aktif ve spor yapan bir bireyseniz önçapraz bağ cerrahisi düşünülebilir.
 • aysnr54  - Mr sonucu
  SAĞ DİZ MR Teknik: T1A/TSE koronal, STIR sagittal ve PDA/TSE aksial, koronal, sagittal düzlemlerde yapılan inceleme Tüm sekanslarda osseöz yapı sinyal intensiteleri doğaldır. Kemik konturları muntazamdır. Tibiofemoral ve patellofemoral eklem aralığı normal genişliktedir. Tibiofemoral eklem kıkırdağı ve retropatellar kıkırdak yüzeyi muntazam olup, kalınlık ve sinyal intensitesi tabiidir. Medial menisküs ve lateral menisküs normal konfigürasyonda olup, sinyal intensiteleri doğaldır. Anterior krusiat ligaman ve posterior krusiat ligaman kalınlık ve sinyal özellikleri tabiidir. Medial kollateral ligaman ve lateral kollateral ligaman ile patella tendonuna ait patoloji saptanmamıştır. Popliteal fossa oluşumları tabiidir. Diz ekleminde suprapateller bursaya dek uzanım gösteren effüzyon mevcuttur. Hocam 20 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır diz ağrısı çekiyorum kısa süre önce nihayet bir doktor ilaç krem vermek yerine MR çektirmeyi akıl etti. Sonuçları üstte belirttiğim gibidir. Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin iyi günler dilerim..
 • DrSerefAktas
  mr raporunuzda dizin içinde sıvı birikimi dışında bir bilgi verilmemiş muayeneniz ve mr görüntü incelemeniz de bunu doğrular ise romatizmal ve imflamatuvar hastalıklar yönünden tetkikler gerekebilir.
 • sergerdar14  - Menisküs mr sonucu
  Hocam merhaba.sol dizimden cekildigim mr sonucu asagidaki gibidir.su anda dizimde cok agri var. Medial menisküs posterior hornunda oblik uzanimli evre 4 yirtik,Lateral meniskus posterior hornunda evre 2 dejenerasyon,popliteal fossada baker kisti.
 • DrSerefAktas
  genç hastalarda meniskus yırtıklarında artroskopik cerrahi tedavi önermekteyiz.
 • mhrcyr  - sol diz mr
  Merhabalar Hocam, sol diz mr sonucunda -medial menisküste fokal hafif dejeneratif sinyal değişikliği görülmektedir. yırtık lehine bulgu saptanmadı. -MCL'de grade I sprain izlenmektedir. -diz eklem aralığında minimal derecede effüzyon artışı mevcuttur. eklem kondral yüzeyleri tabiidir. denmekte, bunlar ne anlama geliyor ve ne yapmam lazım, cevabınız için şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim hocam.
 • DrSerefAktas
  normal bulgular olup muayene bulgularınıza göre tedavi düzenlenebilir. Muayene için Bir ortopedi uzmanına başvurabilirsiniz.
 • Umudunukaybetme
  İyi gunler hocam. Yasim 50. Bir gun duraga giderken ayagim benim kontrolumden cikti. Yani bir amda bosta kaldi. Doktora gittim. MR cektirdiler su sonuclar cikti; -Medikal meniskus her iki boynuzunda grade II dejenerasyon vardir -Leteral meniskus her iki boynuzunda grade I dejenerasyon izlendi. -Prepatellar, yuzeysel infrapatellar bursada belirgin bursit izlendi. -Suprapatellar bursda sivi artisi vardir. -Eklem duzeyinde yaygin cilt-cilt alti odem izlendi. -Tibial kollateral ligaman proksimalinde spraine bagli odematoz sinyal degisiklikleri ve inceleme, fibular kollateral ligaman proksimalindo kronik spraine bagli degisiklikler izlendi. Doktorum ameliyat olmana gerek yok, ilacla iyileseceksin dedi. 3 aydir degnekle geziyorum. Gecen hafta tekrar gittigimde ilac yazdi. Acaba ameliyat olmali miyim?
 • DrSerefAktas
  mr bulgularınızda ameliyat gerektirecek bir durumdan bahsedilmemiş. Muayene ve mr görüntülerinizin incelenmesi ile size uygun tedavi planlanabilir.
 • ylmaz42  - menisküs
  iyi günler hocam mr sonucum medikal menisküs ön boynuzunda grade 1 , arka boynuzunda grade 2 dejenerasyon mevcuttur. lateral meniküs ön-arka boynuzunda grade 1 dejenerasyon mevcuttur. Nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyim. Ameliyat olmadan dizim sağlığa kavuşur mu yaşım 24. saygılarımla hocam..
 • DrSerefAktas
  grade 1 ve grade 2 dejenerasyon ek bir patoloji yok ise cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmadan tedavi edilebilir. Muayene ve mr görüntüleri incelenerek uygun tedavi planlanabilir.
 • cronaldo1907  - Diz mr sonucu.
  Merhaba ; iş yerinde dizimi demire sert şekilde çarptım. Daha sonra doktora gidip mr çektirdim çıkan sonuçta aşağıdaki bilgiler yazmakta . Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Patellofemoral eklem aralığında effüzyon ACL'de grade 2 sprain Medial menisküs posterior hornunda intrameniskal dejenerasyon zemininde horizontal yırtık formasyonu Lateral menisküs posterior hornunda grade 2 intrameniskal dejenerasyon
 • DrSerefAktas
  mr raporunuzdaki bulgular muayene ile de doğrulanıyorsa artroskopik cerrahi tedavi gerekebilecektir.
 • Gökay78  - SOl DİZ MR.
  Hocam bügun aldığım mr.sonucuma göre MEDİKAL MENİSKÜS ARKA BOYNUZ İÇİNİ DOLDURAN BELİRGİN İNTERSTİSİYEL YIRTIK İZLENMİŞTİR SOL DİZ MR. Doktorum fizik tedavi yada ameliyet olmam gerektigini söyledi bu sonuça göre sizce hangisini seçmem lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
 • DrSerefAktas
  intertisyel yırtıklarda muayene ve mr görüntüleri incelenerek karar verilmesi en doğru yaklaşımdır.
 • ertanarican  - merhaba
  iyi günler hocam.ameliyat olmaktan açıkçası korkuyorum.yaklaşık 3 hafta önce olayın olduğun gün çekilen mr sonucuma göre ameliyat olmama gerek varmı rica etsem yazarmısnız.*medial menisküs arka boynuzunda grade II dejenerasyon.*lateral menisküs arka boynuzundaoblik yırtık*öçb'de komplet riüptür ve mkl'de parsiyel rüptür*femur lateral kond ilinde erken evre OCD ve çevresinde yaygın kemik iliği ödemi*femur medial kondilinde kontüzyon-kemik iliği ödemi*tibia plato lateral posterior bölümünde kontüzyon-kemik iliği ödemi*popliteus ve plantaris adalelerinde strain*diz eklem aralığından suprapatellar bursaya uzanım gösteren sıvı artışı*suprapatellar plika
 • DrSerefAktas
  Genç ve/veya aktif bireylerde bu bulgular cerrahi tedaviyi gerektirir.
 • İbrhmorc  - Merhaba
  Hocam öncelikle iyi gunler size bir sorum olacak yardimci olursaniz sevinirim.. hocam simdi mr sonucunda yazilanlar soyle; medial menüsküs posterior hornunda grade 2 dejenerasyon izlenmektedir Tibia medial platosunda minimal kemik iliği ödemi izlenmektedir popliteal fossada medialde yaklaşık 6.5x2.3 cm boyutlarinda baker kisti izlenmektedir hocam simdi bunlara gore ne yapabilecegimizi soyleyebilir misiniz lutfen simdiden tesekkur ederim...
 • DrSerefAktas  - grade 2 menisküs dejenerasyonu
  ilk etapta cerrahi dışı tedaviler denenebilir. Bir ortopedi veya fizik tedavi uamanına başvurarak tedavinizi belirleyebilirsiniz.
 • Mgor
  Merhaba hocam. Ben 28.03.2014 tarihinde spor esnaainda dizimden yara aldim.bir yili askin sure gecmesine ragmen yaptigin egzersizler sonucunda herhangi bir iyilesme olmadi size mr sonucunu yolluyorum yardimci olursaniz sevinirim.tesekkurler. SONUÇ: Proksimal tibiofibular ekleme bakan kemik yuzeylerinde dejeneratif degisiklikler izlendi.Suprapatellar bursaya uzanan eklem mayisinde artis izlendi.Medial meniskus arka boynuzda grade 2 dejenerasyon izlenmistir. Femur distal metafiz posterioru T1 A hipo,T2 A yag baskili imajlarda santrali hiper,peirferi hipointens alan izlenmistir. Femur lateral kondil posteroinferior subkortikal yuzeyde yaklasik 1cm olcusunde T1A hipo,T2A hipointens kemik adacigiyla uyumlu olabilecek gorunum izlendi. ACL sinyali ve kalinligi parsiyel rupturu dusundurur sekilde artmistir.
 • DrSerefAktas
  Dizinizde raporda hafif kireçlenme ve ön çapraz bağ kısmi yırtığı bulgularından bahsedilmiş. Muayene, genel durumunuz ve yaşınız göz önüne alınarak mr tetkikleri incelenmeli ve tüm veriler ışığında tedaviniz planlanmalıdır.
 • neon06
  hocam merhabalar.mrg sonucumda.Medial menisküs arka boynuzda grade 2 dejenerasyon mevcuttur.Lateral menisküs arka boynuzda horizontal yırtık mevcuttur yazıyor. hocam sporla ugrasıyorum ve acil iyileşmem lazım ilacli tedavisi varmı yada ameliyat gerekiyorsa iyileşip spora dönme bnm nekadar zmananımı alacaktır teşekürler saygılar.
 • DrSerefAktas
  horizantal yırtığınız için artroskopik cerrahi gerekli olabilir ve 4 haftalık ortalama iyileşme süreci sonunda spora başlayabilirsiniz.
Sadece kayıtlı kullanıcılar sorun cevaplayalım bölümünü kullanabilir!